036-5377350    |    pedicure@voetenwerk.biz    |    Praktijk Voetenwerk    Danslaan 56    1326 NA    Almere Stad    Danswijk

Diabetes

Een arts heeft u diabetes bij u vastgesteld en u wordt doorverwezen naar de medisch pedicure.  In 2015 is er veel verandert in de vergoeding van pedicures vanuit de basisverzekering. Dit is afhankelijk van uw Simm’s code. Heeft u Simm’s code 0 dan stuurt u de factuur naar uw zorgverzekering en deze zal dan geheel of deels vergoed worden, afhankelijk hoe u aanvullend verzekerd bent. Bij Simm’s 1 of hoger dient u een zorgprofiel te laten vaststellen door de podotherapeut voordat u naar de pedicure gaat.
Er zijn 4 zorgprofielen. Hoe hoger uw zorgprofiel, hoe meer voetzorg noodzakelijk is. De podotherapeut onderzoekt uw voeten en bepaalt hoeveel zorg uw voeten nodig hebben. Aan de hand daarvan wordt een behandelplan opgesteld. De podotherapeut stuurt het zorgprofiel naar uw (gecontracteerde) medische pedicure Jolanda Preghter.  Zij voert de noodzakelijke voetbehandelingen uit en declareert de kosten bij de podotherapeut.

Medische voetzorg: mensen met diabetes mellitus hebben een verwijzing van hun huisarts nodig. Deze voetzorg vraagt een andere behandeling. Een complicaties van de diabetische voet is een verminderde bloedtoevoer waardoor wondjes aan de voeten minder goed genezen. Door beschadiging  van zenuwen ten gevolge van diabetes, kan het gevoel in de voeten verminderen of volledig uitvallen. Gevolg: u voelt minder snel de pijn waardoor eerder blaren of wondjes ontstaan, die vervolgens weer moeilijk genezen of gaan infecteren. Gevoeligheid voor infecties: diabetes veroorzaakt een verlaagde weerstand en voeten zijn hierdoor gevoeliger voor infecties. Denk ook aan schimmelinfecties (kalknagels). Vergroeiingen van de voet: diabetes kan uitval van de kleine voetspieren veroorzaken, met als gevolg standsveranderingen van de voet.

Waarom naar de medisch pedicure?
Ondanks preventieve maatregelen, zijn voetproblemen bij diabetes mellitus op de lange termijn helaas niet altijd te voorkomen. Advies en behandeling van de klachten door een medisch pedicure zijn dan gewenst. Jolanda Preghter is speciaal opgeleid en bevoegd om specifieke problemen rondom de diabetische voet te herkennen en behandelen.

Regelmatige volg ik workshops, symposia en bij- en nascholing , dus mijn vakkennis van is altijd actueel.

Voetenwerk staat ingeschreven in het KwaliteitsRegister voor Pedicures (KRP) en ProVoet.

Voor 2017 gelden nieuwe regels. Kijk daarom op het behandelplan en zorgprofiel 2017.

 
AFSPRAKEN AFZEGGEN
Bij verhindering verzoeken wij u tijdig TELEFONISCH te annuleren, uiterlijk 36 uur van tevoren.
Bij latere annuleringen behouden wij het recht om de gereserveerde tijd in rekening te brengen.
Deze eventuele kosten worden NIET vergoed door uw zorgverzekeraar.

HOEVEEL SUIKERKLONTJES ZITTEN ER IN………..
Weet u hoeveel suiker u gebruikt?
Voorbeeld: Hoeveel suiker zit er in een bakje patat? Schrik niet.! 10,5 klontjes.
Kijk eens op https://www.voluitlevenmetdiabetes.nl/thema/diabetes-weetjes