036-5377350    |    pedicure@voetenwerk.biz    |    Praktijk Voetenwerk    Danslaan 56    1326 NA    Almere Stad    Danswijk

Zorgprofiel en vergoedingen

Zorgprofiel diabetes mellitus. Simm’s 0: u kunt de rekening doorsturen naar uw verzekering. Het hangt er vanaf hoe u verzekerd bent en kunt zo het bedrag helemaal of gedeeltelijk voorgoed krijgen. Simm’s classificatie code 1 of hoger:  u dient naar een podotherapeut te gaan voor een zorgprofiel. De hoogte van het zorgprofiel bepaalt hoeveel voetbehandelingen u krijgt vanuit de basisverzekering of vanuit de aanvullende verzekering.

Onderwerp: Voetzorg diabetes patiënten 2015. In 2015 vindt er een aantal wijzigingen plaats in de manier waarop de voetzorg voor mensen met diabetes geregeld is. Ook u kunt hiermee te maken krijgen. Via deze brief wordt u geïnformeerd over de veranderingen en waar u op moet letten. LET OP. U heeft altijd een zorgprofiel nodig via de podotherapeut, anders krijgt u geen vergoeding. Zorgprofielen Met ingang van 2015 wordt de voetzorg opgedeeld in zorgprofielen. Er zijn 4 zorgprofielen, waarbij geldt dat hoe hoger het zorgprofiel is, hoe meer voetzorg noodzakelijk is. U loopt  dan namelijk meer risico op wondjes. Het vaststellen van het zorgprofiel gebeurt onder verantwoordelijkheid van de behandelend arts. Die kan dat uitbesteden aan verschillende zorgverleners, bijvoorbeeld een diabetisch verpleegkundige of een praktijkondersteuner.  De hoogte van het zorgprofiel bepaalt of de voetzorg vanuit de basisverzekering of vanuit de aanvullende verzekering vergoed wordt. De podotherapeut bespreekt met u het aantal behandelingen waar u voor in aanmerking komt. Basisverzekering Als u in aanmerking komt voor vergoeding van uw voetzorg via de basisverzekering (zorgprofielen 2, 3 en 4) dan zult u doorverwezen worden naar een podotherapeut. De podotherapeut onderzoekt uw voeten nauwkeurig en schrijft een persoonlijk behandelplan.  In dat plan staat onder meer hoeveel voetzorg u nodig heeft. U kunt bij de podotherapeut aangeven dat ik uw pedicure ben. De podotherapeut regelt dan de afstemming van de voetzorg met de pedicure. Aanvullende verzekering Als uw voetzorg niet door de basisverzekering gedekt wordt (zorgprofiel lager dan 2),  dan is soms vergoeding mogelijk onder de aanvullende verzekering. Let hierbij op uw polisvoorwaarden. Cosmetische voetzorg valt niet onder de vergoeding van uw verzekering en dient u aan uw pedicure te voldoen. De kosten voor uw medische voetzorg worden rechtstreeks in rekening gebracht bij uw podotherapeut. Mocht u naar aanleiding van deze brief vragen hebben, dan beantwoord ik uw vragen graag tijdens de volgende afspraak.

Vergoedingen vanuit de aanvullende verzekeringen: Patiënten met: herseninfarcten, diabetes type II Simm’s code 0, reumatoïde artritis, dwarslaesies of andere medische klachten.  Informeer bij uw zorgverzekeraar indien u een budgetpolis heeft afgesloten om niet voor onverwachte rekeningen komen te staan. Indien een podotherapeutisch voetonderzoek en/of correctiezooltjes  heeft gekregen kan het voorkomen dat indien u een budgetpolis heeft afgesloten u inmiddels over het budget heen bent van de voetzorg en dat u geen pedicure behandelingen meer voorgoed krijgt.