036-5377350    |    pedicure@voetenwerk.biz    |    Praktijk Voetenwerk    Danslaan 56    1326 NA    Almere Stad    Danswijk    |    

Prijzen

Op 1 januari 2019 gelden nieuwe prijzen. De BTW wordt dan 9% en de jaarlijkse inflatiecorrectie wordt doorberekend.

AFSPRAKEN AFZEGGEN
Bij verhindering verzoeken wij u tijdig TELEFONISCH te annuleren, uiterlijk 36 uur van tevoren.
Bij latere annuleringen behouden wij het recht om de gereserveerde tijd in rekening te brengen.
Deze eventuele kosten worden NIET vergoed door uw zorgverzekeraar.

NO SHOW
Komt u niet op de afgesproken datum en tijd, dan behoudt Voetenwerk het recht die tijd in rekening te brengen.
Tijdens kantooruren is dit minimaal € 25.00.
Voor ’s avonds en op zaterdag is dit € 36.00.
De nota’s krijgt u per mail toegestuurd, vermeerdert met € 3.50 administratiekosten.