Medische en cosmetische voetzorg

06 82 00 47 47    |   E-mail naar pedicure(at)voetenwerk.biz    |    Praktijk Voetenwerk    Danslaan 56    1326 NA    Almere Stad    Danswijk

Professioneel

 

Het Kwaliteits-Register voor Pedicures (KRP) is een systeem dat is ontwikkeld door ProCert om de kwaliteit van pedicures te waarborgen. Zorgverzekeraars verlangen van zorgverleners dat ze hun kennis op peil houden. Iedere beroepsgroep binnen de zorg kent hiervoor zijn eigen systeem. De markt in de zorg ontwikkelt zich naar een markt waarin zorgverleners steeds meer gaan samen-werken. In deze markt groeit de behoefte aan professioneel gespecialiseerde medische pedicures die werken volgens een afgesproken protocol, een richtlijn. In het Kwaliteit Register voor Pedicures (KRP) worden de kwaliteiten van de beroepsgroep vastgelegd. Het systeem biedt de mogelijkheid aan consumenten en ketenpartners om inzicht te krijgen in de kwaliteit van de geregistreerde pedicure en dus in de behandeling. ProCert heeft het registratiesysteem zodanig ontwikkeld dat het beroep van pedicure transparant en de kwaliteit van het beroep en beroepsuitoefening geborgd worden. Een van de voorwaarden daarbij is, dat het registratiesysteem aansluit bij de kwaliteitsnormen van de brancheorganisatie. De kwaliteitsnormen berusten op vier pijlers. Vakbekwaamheid; vastgelegd in beroepscompetenties en in een diploma. Hygiënisch, arbotechnisch en milieutechnisch verantwoord uitoefenen van het beroep volgens de Code van de Beroepsuitoefening. Bijhouden van kennis en kunde op het vakgebied.

 

DIPLOMA’S & CERTIFICATEN

vakdiploma medisch pedicure

vakdiploma pedicure

code certificaat

Procert gecertificeerd

vermeld in KRP( Kwaliteits Register Pedicures)

aangesloten bij brancheorganisatie ProVoet

voetverzorging bij diabetici

reumatische aantekening

nagelbeugeltechnieken

nagelreparatietechnieken

orthese- en antidruktechnieken

schimmeldiagnostiek

cosmetische voetverzorging

holistische lichaamsmassage

shiatsu zen kosmetiek voet- en onderbeenmassage

rozenkwartsmassage

stempelmassage