Medische en cosmetische voetzorg

06 82 00 47 47    |   E-mail naar pedicure(at)voetenwerk.biz    |    Praktijk Voetenwerk    Danslaan 56    1326 NA    Almere Stad    Danswijk

zwanger


Magnesium en zwangerschap
Vrouwen hebben meer magnesium nodig tijdens de zwangerschap. Het is belangrijk om het magnesiumniveau voor moeder en daarmee ook voor het ongeboren kind op peil te behouden. Voor zwangere vrouwen wordt extra magnesium inname aanbevolen, één van de redenen is dat door hormonale veranderingen meer magnesium via de urine wordt uitgescheiden. In de laatste drie maanden van de zwangerschap moet het ongeboren kind worden voorzien van magnesium, want dan neemt het embryo tot 7 mg magnesium op in de botten en spieren.
Het is verstandig om magnesiumsuppletie toe te passen tijdens de zwangerschap tot het einde van de borstvoeding.
Magnesium tekort tijdens zwangerschap
Regelmatig hebben zwangere vrouwen last van kuitkrampen en vage buikpijn die kan optreden als gevolg van een magnesium tekort. Andere symptomen van een magnesium tekort zijn hartkloppingen en uitputting en vermoeidheid. Als er tijdens de zwangerschapsperiode een sterk magnesium tekort optreedt, kan een gecontracteerde baarmoeder niet meer ontspannen. Daardoor kunnen er buikkrampen ontstaan die voortijdige contracties kunnen veroorzaken – en in ernstige gevallen tot een voortijdige bevalling kunnen leiden.
Bij een magnesium tekort neemt ook de kans op een zwangerschapsvergiftiging toe.
Magnesium bij borstvoeding
Vrouwen die borstvoeding geven, hebben opnieuw een hogere behoefte aan magnesium omdat ze veel magnesium doorgeven aan hun kind via de moedermelk, die gemiddeld 3 mg magnesium per 100 ml bevat. De pasgeborene heeft het dringend nodig voor de groei van botten en spieren.